Menu
Produkt dnia
Galaxy Leggins Women Waves
Galaxy Leggins Women Waves
159,00 zł
szt.
Leggings Galaxy BIG Turkus
Leggings Galaxy BIG Turkus
159,00 zł
szt.
Galaxy Top Women Camo
Galaxy Top Women Camo
75,00 zł
szt.
Leggings Galaxy Tomb Burgund
Leggings Galaxy Tomb Burgund
159,00 zł
szt.
Leggins Black Push UP SHAKE YOUR ASS
Leggins Black Push UP SHAKE YOUR ASS
159,00 zł
szt.
Galaxy Leggings 3/4 rubber Grey
Galaxy Leggings 3/4 rubber Grey
159,00 zł
szt.
Giraffe Leggins
Giraffe Leggins
159,00 zł
szt.
Galaxy Top Women Fluo
Galaxy Top Women Fluo
75,00 zł
szt.
Leggins Galaxy Turquoise
Leggins Galaxy Turquoise
159,00 zł
szt.
Galaxy Leggings Laguna
Galaxy Leggings Laguna
159,00 zł
szt.
Galaxy Top Women Black
Galaxy Top Women Black
75,00 zł
szt.
Galaxy Top Women Net
Galaxy Top Women Net
75,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU www.galaxywear.pl

§1 Postanowienia ogólne

1.Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego. Przedmiotowy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sklepem na odległość.

1.1. Definicje

1.1.2.1. Galaxy Active Wear – serwis internetowy działający pod adresem www.galaxywear.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest firma STUDIO KAMELEON Iwona Jędruchów, 35-232 Rzeszów, ul. Borowa 42A zarejestrowana przez Prezydenta miasta Rzeszowa jako indywidualna działalność gospodarcza pod numerem NIP: 792-156-83-83, określany w niniejszym Regulaminie jako Sklep.
1.1.2.2. Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży w Galaxy Active Wear.
1.1.2.3. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w Galaxy Active Wear, w wyniku której utworzone zostało dla niej konto użytkownika.
1.1.2.4. Kupujący – użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu Produktów oferowanych w sklepie Galaxy Active Wear.
1.1.2.5. Zakup - transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sklepem i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

1.2. Warunki korzystania z serwisu Galaxy Active Wear

1.2.1. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.
1.2.2. Użytkownikiem Sklepu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.
1.2.3. Rejestracji w Sklepie galaxywear.pl dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail oraz zabezpieczyć indywidualnym hasłem).
1.2.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku) lub wklejenia adresu linku do okna przeglądarki. Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.
1.2.5. Po aktywacji konta Klienta w panelu należy uzupełnić dane adresowe (wszystkie pola oznaczone gwiazdką) konieczne do wysyłki zamówionych produktów.
1.2.6. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
1.2.7. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od galaxywear.pl na swój adres e-mail.
1.2.8. Klient może usunąć swoje konto w Sklepie w każdym czasie, poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: team@galaxywear.pl.
1.2.9. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
1.2.9.1. Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
1.2.9.2. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego. W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.
1.2.10. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§2 Zasady Zakupów

2.1. Składanie zamówień

2.1.1. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie produktów do koszyka, weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.
2.1.2. Termin płatności za złożone zamówienia wynosi 10 dni roboczych.
2.1.3. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sklepu. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.
2.1.4. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane. Anulowanie zbyt wielu zamówień Użytkownika będzie skutkować usunięciem konta.
2.1.5. Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać, jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Zamówienia należy wycofywać wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach. Wielokrotne i notoryczne wycofywanie zamówień przez Użytkownika może skutkować usunięciem konta.
2.1.6.W przypadku zwłoki Klienta w dokonaniu zapłaty, przekraczającej 12 dni roboczych od akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo odstąpić umowy sprzedaży.

2.2. Ceny produktów

2.2.1. Ceny widniejące przy Produktach na stronie Sklepu stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.
2.2.2. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi wszystkie należne podatki.
2.2.3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.
2.2.4. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku, jeśli Sklep zdecyduje się dokonać przeceny.

2.3. Formy płatności

2.3.1. Sklep przewiduje dwie opcje płatności za zamówienia złożone w Sklepie: przedpłata lub za pobraniem.
2.3.2. Przedpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe Sklepu
STUDIO KAMELEON
Iwona Jędruchów
ul. Borowa 42a
35-232 Rzeszów
Reiffeisen Bank : 31 1750 1224 0000 0000 1354 2813
Dane konta dla przelewów zagranicznych: PL07 1750 1224 0000 0000 2111 7781  - EURO
2.3.3. Przedpłaty można również dokonać online e-przelewem za pośrednictwem platformy transakcyjnej PayU lub przelewem tradycyjnym za pośrednictwem dowolnego banku/placówki pocztowej.
2.3.4. Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.
2.3.5. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia.
2.3.6. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU zapłata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności „za pobraniem” – z chwilą dostawy Towarów.
2.3.4. W przypadku zwłoki Klienta w dokonaniu zapłaty, przekraczającej 7 dni roboczych od akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.

2.4.Dostawa przesyłek

2.4.1. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sklepu i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysyłki.
2.4.2. Przesyłki z zamówionymi Produktami są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex na adres podany przez Kupującego w zakładce "domyślny adres dostawy".
2.4.3. Koszt dostawy wynosi 15 PLN w przypadku przedpłaty lub 25 PLN w przypadku wybrania opcji dostawy "za pobraniem".
2.4.4. Zmiana adresu korespondencyjnego w zakładce "podstawowy adres rozliczeniowy" przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres dostawy podany w trakcie ich składania.
2.4.5. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych bieżących zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sklepem.
2.4.6. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Sklep wysyła zamówione produkty do Kupującego w ciągu 2 dni roboczych.
2.4.7. W przypadku wyboru opcji "dostawa za pobraniem" Sklep wysyła zamówione produkty w ciągu 2 dni od otrzymania zamówienia.
2.4.8. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zawartość w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych opakowania, powstałych w czasie transportu, Kupujący powinien sporządzić protokół uszkodzeń podpisany przez Kupującego i kuriera. Protokół uszkodzeń jest dostępny u kuriera.
2.4.9. Reklamacje dotyczące zawartości uszkodzonej przesyłki, braku produktów lub ich uszkodzeń, bez sporządzonego protokołu uszkodzeń nie będą rozpatrywane. 

2.5. Faktury VAT

2.5.1. Na życzenie Klienta, Sklep wystawia fakturę VAT na zakupione towary, po uprzednim zgłoszeniu chęci otrzymania faktury.
2.5.2 W przypadku nie zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT, Sklep wystawi paragon fiskalny, który będzie dołączony do przesyłki.

§3. Zwroty i reklamacje

3.1. Zwroty

3.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w punkcie 3.1.7.
3.1.2. Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się TUTAJ - oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie Kupujący powinien dołączyć do odsyłanego Produktu.
3.1.3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.)
3.1.4. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu poprzez swoje konto w Sklepie oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza zwrotu dla danego Produktu.
3.1.5. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Produkt powinien posiadać oryginalne opakowanie dostarczone przez Sprzedającego, powinien być kompletny, powinien posiadać metki i nie powinien nosić śladów użytkowania, plam itp.
3.1.6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
3.1.7. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.
3.1.8. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
3.1.9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.2. Wymiany

3.2.1. Wymianie podlegają Produkty, które w ramach tego samego modelu, dostępne są w innej konfiguracji (kolor, rozmiar, wzór) niż zamówiona.
3.2.2. Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu zgłosić chęć jego wymiany.
3.2.3. W celu usprawnienia procedury wymiany, zaleca się Kupującemu zgłoszenie wymiany poprzez swoje konto w Sklepie oraz wypełnienie formularza wymiany dla danego Produktu.
3.2.4. Wymianę rozpatruje Sklep i to on decyduje czy wymiana będzie możliwa.
3.2.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać wymieniany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wymiany.
3.2.6. Warunkiem zrealizowania wymiany przez Sprzedającego jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, nie noszącego śladów użytkowania zgodnie z punktem 3.1.5.
3.2.7. W przypadku gdy Sklep zdecyduje, że wymiana nie jest możliwa, zostanie ona potraktowana jako zgłoszenie zwrotu towaru. W takim wypadku zastosowanie mają zapisy punktu 3.1.
3.2.8. Koszt wysyłki wymienionego Produktu pokrywa Kupujący.

3.3. Reklamacje

3.3.1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
3.3.2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres team@galaxywear.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1 z dopiskiem "reklamacja".
3.3.3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła,
datę ujawnienia wady,
czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji,
przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
3.3.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: Studio Kameleon Iwona Jędruchów, ul. Borowa 42 A, 35-232 Rzeszów z dopiskiem "reklamacja".

3.4. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

3.4.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3.4.2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3.4.2.1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
3.4.2.2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
3.4.2.3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§4. Ochrona danych osobowych

4.1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
4.2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
4.3. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: team@galaxywear.pl
4.4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

§5. Pliki Cookies

5.1. Wykorzystanie plików Cookies.

5.1.1. Serwis galaxywear.pl korzysta z plików Cookies ("ciasteczka"). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
5.1.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
5.1.3. Pliki cookies w galaxywear.pl wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk "lubię to", logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook).
5.1.4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer,Opera, Safari).
5.1.5. Korzystając z serwisu galaxywear.pl, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
5.1.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem sklepu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

§6. Postanowienia końcowe

6.1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym - wszelkich informacji udziela Sklep pod adresem e-mail: team@galaxywear.pl.
6.2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy regulamin jest prawo polskie.
6.3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
6.4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

6.5. Czynności zabronione

6.5.1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Galaxy Active Wear bez uprzedniej zgody Galaxy Active Wear lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.
6.5.2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego Galaxy Active Wear bez uprzedniej zgody Galaxy Active Wear. 
6.5.3. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów galaxy active wear w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.
6.5.4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 6.5.1. – 6.5.3. niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Project & Copyright - Galaxy Active Wear ©2015-2016

Sklep internetowy od home.pl